Susunan Pengurus DPP IMMIM
Diposting tanggal: 31 Mei 2010

SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) IMMIM

PERIODE 2013 - 2018

 

Ketua Umum : Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, MA

Ketua : Dr. H. M. Arfah Shiddiq, MA

Ketua : Ir. H. M. Ridwan Abdullah, M.Sc

Ketua : Drs. H. M. Dahlan Yusuf

Sekretaris Umum : Dr. H. M. Ishaq Shamad, MA

Sekretaris : Dr. Hj. Nurjannah Abna, M.Pd

Sekretaris : Drs. H. Abbas Saleng

Sekretaris : Syarif Husain Ahmad, M.Pd.I

Bendahara : Sulastia Said, SH  

 

MAJELIS - MAJELIS

1. Majelis Koordinasi Kemasjidan dan : 1. Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, MA

    Pembinaan Jamaah.     2. Drs. H. Muh. Saiful

    3. Anwar Abdurrahman, S.Ag, M.Pd

2. Majelis Pendidikan, Dakwah dan : 1. Dr. H. Nurhidayat M. Said, MA

    Pengembangan SDM.     2. Drs. H. Mukhlis Mukhtar, M.Ag

    3. Dr. H. Mulyono Damopolii, M.Ag

3. Majelis Ekonomi, Kesehatan dan : 1. Dr. dr. H. Noer Bahri Noor, M.Sc

    Kesejahteraan Umat     2. Prof. Dr. dr. H. Alimin Maidin, M.Ph

    3. Prof. Dr. H. Syamsu Alam, SE, M.Si

4. Majelis Pembinaan Alumni, Remaja, : 1. Ir. Hj. Nur Fadjri F.Luran, M.Pd 

    Seni Budaya, dan Olahraga     2. H. Muhammadiyah Yunus, SE, M.Pd

    3. Dr. H. Taufan B., SH, M.Ag

5. Majelis Penerbitan, Perpustakaan dan : 1. Drs. H. Misbahuddin Ahmad, MS

    Humas     2. Jamal, ST

    3. Daswar Muhammad 

6. Majelis Pemberdayaan Perempuan : 1. Dr. Hj. Amrah Kasim, MA

          2. Dr. Hj. Syamsudduha, MA

    3. Dra. Hj. Nurhadelia, M.Si

7. Majelis Kerjasama, Pengembangan : 1. Prof. Dr. H.M. Rusydi Khalid, MA

    Organisasi dan Hubungan Internasional   2. Prof. Hamdan Juhannis, MA, Ph.D

    3. H. Ahmad A. Razak, S.Ag, S.Psi, M.Si